Slovensko English Deutsch Italiano
+386 (0)41 365 521
+386 (0)41 743 612
+386 (0)4 57 47 020

Zavarovanje odpovedi potovanja

Zavarovanje odopvedi potovanja pri zavarovalnici Triglav

Zavarovanje odpovedi turističnega potovanja
Zavarovanje krije stroške:

  • odpovedi turističnega potovanja,
  • odpovedi turističnega aranžmaja  ali
  • odpovedi letalskih/ladijskih kart,

ki jih mora kupec turistične storitve povrniti organizatorju zaradi odpovedi oziroma neudeležbe na potovanju.

Zavarovanje velja tudi za aranžmaje, ki so kupljeni preko spleta, aranžmaje, ki so kupljeni le za hotelske in druge nastanitve ter za letalske in ladijske karte, kupljene direktno pri ponudniku prevoza.

Stroški so kriti v primeru:

  • nezgode, smrti  ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca,
  • smrti zavarovančevih svojcev (zakonec, izvenzakonski partner, istospolni partner, starši, tast, tašča, otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši), ki zavarovancu onemogoča potovanje,
  • nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovančevih ožjih svojcev (zakonec, izvenzakonski partner, istospolni partner, starši, otroci, brat ali sestra), ki zavarovancu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje,
  • uradnih pozivov,
  • elementarnih nesreč.

Zavarovalnica krije v navedenih primerih stroške odpovedi potovanja tudi družinskim članom (zakonec, izvenzakonski partner, istospolni partner ali otroci do 18 oz. do 26. leta starosti, če se šolajo), ki so navedeni v isti polici.

Prav tako krije zavarovalnica stroške odpovedi potovanja zavarovancu, če se vsi v isti polici navedeni sopotniki niso mogli udeležiti potovanja zaradi zgoraj navedenih vzrokov.

Zavarovanje morate skleniti v roku 24 ur od nakupa turističnega aranžmaja oziroma letalske/ladijske karte.

Zavarovalni pogoji za odpoved potovanja pri zavarovalnici TRIGLAV
 

OBRAZEC ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA TRIGLAV